SPA MENU

MASSAGE ĐÁ NÓNG ______________________  150.000 | 60′
MASSAGE ĐÁ NÓNG ______________________  210.000 | 90′

MASSAGE _______________________________  100.000 | 60′

MASSAGE GỐI NÓNG THẢO DƯỢC__________  120.000 | 60'
MASSAGE GỐI NÓNG THẢO DƯỢC__________  180.000 | 90'

MASSAGE GIÁC HƠI _______________________ 180.000 | 90'

MASSAGE XÔNG HƠI ______________________ 180.000 | 60'